Viva Musica / Symfonia o Zemi

22th of August 2019

Symfonia o Zemi,. (pocta Palovi Barabasovi)

Orchester Viva Musica, Michaela Ruzickova

Stara Trznica

Bratislava