Virtual Jazz Club - International video competition

od 1. do 15. novembra 2016

na tejto stránke www.7virtualjazzclub.net (click on Go To Live and select the room Duke Ellington) nám po jednoduchej registrácii možete poslať svoj hlas ..

toto je naše súťažné video :

Valér Miko Trio - Expectation Of The Spring

srdečná vďaka