Symphony Meets Jazz, Lucia Lužinská & band with SFK

31th of May 2018

mediálny zostrih z koncertu v Štátnej filharmónii Košice

Lucia Lužinská & band

with Boris Čellár, Branislav Valanský, Valér Miko, Michal Fedor

Statna Filharmonia Kosice