Relácia Podoby Džezu, Rádio Piešťany

an interview with Valér Miko trio made by Ján Babič,

at Open Jazz festival

Podoby Džezu, 24.júla 2016

Rádio Piešťany